Værdigrundlag

Solrød kommune skal understøtte borgernes hverdag i et bæredygtigt, moderne og demokratisk videnssamfund. Kommunen skal være åben og lydhør, enkel og effektiv og basere sin virksomhed på dialog. Borgerne skal have kvalitet for pengene og mulighed for valg mellem forskellige alternativer. Vores decentrale struktur skal sikre, at opgaverne løses tæt på borgerne og på baggrund af en dialog mellem borgerne og politikere/administration, og derved give mulighed for at imødekomme lokale behov og dermed forskellighed.

Med udgangspunkt i Solrød Kommunes 4 overordnede værdier er vi i Poppelbo nået frem til nedenstående værdigrundlag. 

Ansvar og indflydelse
at tage ansvar for institutionens, børnenes og egen udvikling
at tage initiativ til tværfagligt samarbejde
at søge indsigt og øve mulig indflydelse

Tillid og troværdighed
at vise anerkendelse
at samarbejde
at lytte
at stille krav til sig selv og andre
at vise tillid
at vise respekt

Læring
at bruge sin ret og pligt til at udvikle sine kompetencer
at være nysgerrig og opsøgende
at være reflekterende og søge dialog
at være medansvarlig i forhold til kollegaernes
ret til at udvikle deres kompetencer

Helhedssyn
at se tingene i forskellige sammenhænge
at være loyal overfor børn, kollegaer og ledelse
at skabe sammenhæng mellem overordnede mål og dagligdagen

Vi er hele tiden i udvikling, så vi kan leve op til børnenes behov og omverdens krav og forventninger.

 

Siden er sidst ændret: 22-05-2019 Til top