Sprogpakken

En af de metoder vi bruger i arbejdet med sprogudvikling i Poppelbo er "Sprogpakken".

Det overordnede formål med Sprogpakken er, at tilbyde en massiv opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog. Det skal bidrage til, at alle børn får bedre sproglige kompetencer, men også til, at understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli 2010.

I Poppelbo er det ikke nyt for os, at arbejde målrettet med sprog, men med sprogpakken er vi blevet introduceret til nogle nye metoder, bl.a. "dialogisk læsning" og "samtaler i hverdagen".

Hvad er dialogisk læsning?
Dialogisk oplæsning er en oplæsningsform, hvor der undervejs snakkes med børnene om historien og billederne, og hvor børnene svarer på spørgsmål, og selv får lov til at fortælle dele af historien. Børnene er altså ikke bare tilhørere til oplæsningen, men inviteres til at være med i en dialog og være aktive medfortællere af historien i den grad de kan.

Hvad er samtaler i hverdagen?

  • Følg barnets interesse.
  • Brug åbnende spørgsmål.
  • Vent på barnets svar.
  • Fortolk og udvid, hvad barnet siger.
  • Hjælp barnet med at sætte ord på.
  • Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen.
  • Relater til noget, barnet kender.
  • Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen.
  • Ret ikke barnets fejl direkte.
  • Leg med sproget, når det er muligt.

Her kan læses mere om Sprogpakken

 

 

 

Siden er sidst ændret: 05-09-2017 Til top