Pædagogisk læreplan

 

Alle vuggestuer og børnehaver skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Planlægningen af det pædagogiske arbejde tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser §§8-10, der siger, at alle dagtilbud skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan der skal give rum for leg – læring – og udvikling

På den måde sikre det pædagogiske personale, at børnenes hverdag er præget at aktiviteter og oplevelser, som giver børnene de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Vi her i Poppelbo sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børnene indenfor følgende temaer:

 

  • Barnets alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • kommunikation og sprog
  • Krop, sancer og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Børnemiljøet

 

Læs mere om Den styrkede pædagogisk læreplan 

 

Siden er sidst ændret: 22-05-2019 Til top