LP-uddannelse

Vi afslutter i juli måned 2017, et uddannelsesforløb i LP, der står for ’Læringsmiljø og Pædagogisk analyse’. Formålet er, at udvikle ny viden om, hvordan man i dagtilbuddene kan skabe bedre betingelser for børnenes læring, trivsel og sociale udvikling.

LP-modellen bruges til, at opnå forståelse af de faktorer, som udløser og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagligdagen. Modellen indeholder således ikke færdige metoder der beskriver, hvordan pædagogerne skal takle de pædagogiske udfordringer i hverdagen.

Der lægges vægt på, at det pædagogiske personale har fokus på interaktionen mellem barnet og omgivelserne, og sammen med dette, også ser kritisk på egen pædagogisk virksomhed.

På uddannelsesaftener og LP-gruppemøder, er der arbejdede med forskellige udfordringer i den pædagogiske praksis. Dette har medvirket til, at det faglige niveau er højnet og det pædagogiske personale er blevet endnu bedre til, at tackle hverdagens udfordringer, forstå det enkelte barn, eller gruppen ud fra en mere systemisk tankegang.

 

 

 

 

 

Siden er sidst ændret: 21-05-2019 Til top