Hvem er Poppelbo BH & VG?

Poppelbo er en integreret kommunal daginstitution i Solrød kommune.

Vi er en institution med nærværende, empatisk og ansvarstagende personale, der sikrer et godt børnemiljø. Vi er kendt for, at have en rolig stemning båret af tryghed, nærvær og omsorg.

Vores vision er at: 

· Sikre barndommen ved at skabe rammerne for en hverdag, hvor vi i det forpligtende fællesskab udvikler robuste og hele mennesker.

· Sikre det enkelte menneskes ret til leg, fordybelse, forskellighed og frihed til at vælge. 

Vi taler alle om, at vores børn skal have de rigtige kvalifikationer for at kunne klare sig i fremtidens Danmark. I den forbindelse fokuseres der meget på de værdier, som ligger i det at kunne læse, skrive og regne - de boglige færdigheder. Men der er meget andet i livet.

Det er meget vigtigt at vi ikke glemmer barndommen, og de kvaliteter der ligger i en god barndom. Det er i barndommen at fundamentet for livet skabes - og i Poppelbo troer vi på legen, fællesskabet og friheden som de vigtigste elementer.

Vores formål kan deles op i fire hovedområder. Områder som lapper ind over hinanden og som ikke kan vægtes eller fravælges. Men fællesskabet er alligevel det vigtigste element for os i Poppelbo og det er fundamentet for at noget overhovedet kan ske - udvikling sker i fællesskabet.

De fire hovedområder er:

Fællesskab

 •  Fællesskab er tryghed og ansvarlighed
 •  Et menneske udvikler sig kun i sociale relationer
 •  Ethvert menneske skal føle værdi i forhold til fællesskabet
 •  Fællesskabet er en grundsten i det at være menneske
 •  Det er vigtigt at besidde evnen til at kunne agere i forskellige fællesskaber
 •  Fællesskabet skaber rammerne for individuel udvikling

Frihed

 •  Den enkeltes frihed er kun begrænset af ansvaret for fællesskabet
 •  Frihed er altid under ansvar
 •  Frihed er retten til at vælge
 •  Frihed skaber mulighed for fordybelse
 •  Frihed er ikke "Jeg bestemmer selv", men "Jeg bestemmer selv indenfor de kompetencegivende rammer"

Forskellighed

 •  Et hvert menneske er unikt
 •  Vi skal kunne acceptere hinandens forskelligheder
 •  Rummelighed er en forudsætning for forskellighed
 •  Forskellighed skal bruges og anerkendes af fællesskabet for at kunne blive integreret
 •  Vi skal kunne bevare os selv (vores integritet) i fællesskabet

Ligeværdighed

 •  Alle mennesker er lige meget værd
 •  Et hvert menneske har ret til at blive mødt hvor det "er".
 •  Ligeværdighed er nøglen til en meningsfyldt relation.
 •  Ligeværdighed er afgørende for at Poppelbo opleves som "vores".
 •  Ligeværdighed er retten til at blive set, hørt og anerkendt.
 •  Ligeværdighed er en forudsætning for forskellighed.

At kunne agere i fællesskabet er en forudsætning for at kunne klare sig, at kunne bestemme over eget liv, at kunne påtage sig et ansvar og være ansvarlig ikke blot for sig selv, men i høj grad også for andre.

Legen er det forum, hvor børnene integrerer ny viden og erkender/lærer om sig selv og finder egen værdi. I legen øver børnene sig i samarbejdets svære kunst. De gør sig parat til "voksenverdenen" ved at låne forskellige roller og med fantasi og erfaringer prøve disse af.

Legen kræver plads, tid og mulighed for fordybelse, men ikke mindst frihed til at kunne være medbestemmende for hvad der skal ske, og om man ønsker at være med. Den frihed har vi i Poppelbo. Vi tror på det selvudviklende menneske, der, givet de rigtige udfordringer og stimuli, vil udvikle sig selv. Faktisk er det kun barnet selv, som kan foretage den udviklende proces. Vi kan som voksne kun skubbe lidt på.

 

Siden er sidst ændret: 21-06-2019 Til top