Forrige billede i banneret
 • Velkommen til Poppelbo børnehave og vuggestue.

 • Vores legeplads i vuggestuen, med nye legeredskaber

 • Hygge i et af vores fine legehuse i børnehaven

 • Vores nye motorisk udfordrende legeplads i vuggestuen

Næste billede i banneret
Se alleSe alle

Vigtigt i forhold til tilmelding af jeres børn til genåbning i Poppelbo!

  Se alleSe alle

  Nyheder

  Vigtigt i forhold til tilmelding af jeres børn til genåbning i Poppelbo! 

  Kære forældre 
   
  I forlængelse af udmelding fra Solrød Kommune, V/ Direktør Jesper Reming Tangbæk vil jeg gerne fortælle jer at vi nu er trukket yderligere i arbejdstøjet og er i gang med at planlægge hvordan vi kan genåbne vores institution på en forsvarlig måde. En åbning der afhænger af mange faktorer, særligt børneantal, værnemidler, hegn til opdeling af områder, mv. alt sammen noget vi skal have styr på for at kunne overholde retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen og KL.
   
  Jeg vil gerne understrege at det er yderst vigtigt at I gennemlæser brevet fra Solrød Kommune og tager stilling til adspurgte fremmøde.
   
  Selvom der står i brevet I skal tilmelde jer, har jeg også brug for en mail (poppelbo@solrod.dk), hvis I allerede nu ved I ikke vil gøre brug af pasning til jeres barn. Hvis vi ikke høre fra jer skal vi bruge mange ressourcer på at ringe til jer, da jeg skal kende antallet af børn der har brug for pasning for at kunne planlægge og organisere dagen efter de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
   
  Som beskrevet i brevet åbner vi efter følgende plan:
  Torsdag d. 16/4 børn fra vuggestuen – nye børn der skulle være startet 1.4 starter først d. 20.4.
  Mandag d. 20/4 børn fra børnehaven – nye børn starter også denne dag.
   
  Alle dage i de første 2 uger bliver åbningstiden fra 8-16.
   
  Uddrag fra brevet:
   
  ”Hvis I har brug for pasning i jeres dagtilbud fra torsdag den 16. april, skal I tilmelde jer på mail til jeres daginstitution.”
   
  Tilmeldingen er vigtig, fordi institutionerne har brug for at vide, hvor mange børn der kommer

   
  ”I skal tilmelde jer senest tirsdag den 14. april kl. 14, hvis I har brug for pasning den 16.-17. april. 
  I skal tilmelde jer senest torsdag den 16. april kl. 14, hvis I har brug for pasning den 20.-24. april.” 

  ”I skal skrive hvilket tidsrum, I vurderer, I har behov for pasning. Hvis I ikke når at tilmelde jer, vil I blive ringet op fra jeres dagtilbud omkring jeres behov for pasning”.
   
  I skal tilmelde jer til
  poppelbo@solrod.dk

  Har man brug for pasning i ydertimerne fra d. 16.4-24.4 kl. 6.30-8.00 samt kl.16-16.45/16.30 (fredag) og eventuel aften og nat skal man også tilmelde sig til det, men her er tilmeldingen hos LUA, Læring og udvikling. Tilmeldingsprocedure herfor står beskrevet i brevet fra vores Direktør.
   
  Vi vil i løbet af onsdag kommer med yderligere information til jer om, hvordan vi mere præcist vil organisere hverdagen for jeres børn.
   
  Allerede nu kan I børn og forældre forberede jer på den nye hverdag og øve jer lidt i at vaske hænder på den helt rigtige måde – her er lidt videoer til inspiration:
   
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-nyt---Saadan-gaar-vi-i-boernehave-igen
   
  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender
   
  Rigtig god påske.
   
  Hilsen Annette Sørensen
  Leder, Poppelbo